Sponsoring

Het spreekwoord “roeien met de riemen die je hebt” is voor ons zeker van toepassing. Het inschrijfgeld, het vervoer van de sloep en het team, etc., kunnen aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Daarom is het belang van sponsors groot. Een bijdrage in de kosten zou kunnen betekenen dat het zeer enthousiaste team ‘JumBootje’ aan meer wedstrijden kan meedoen.

Sponsormogelijkheden:

1. De naam/het logo van de sponsor voor één seizoen op de boot aangebracht op twee zijden van de boot:  € 1000,-.

2. Het voeren van een bedrijfsvlag per wedstrijd (is echter niet bij alle wedstrijden toegestaan): € 200,-.

3. Wedstrijden: de kosten van inschrijving, transportkosten en eventueel verblijf: € 300,- per wedstrijd (6 tot 8 wedstrijden per seizoen).

uw-advertentie

4. Kleding: Regenpakken/doorwerkpakken/T-shirts/fleece jacks met opdruk van logo/naam, geleverd door de sponsor, die tijdens de wedstrijden worden gedragen met een geldelijke bijdrage van € 500,- per seizoen.

5. In de naam van het team kan de sponsornaam verwerkt  worden.

Maar ook eigen ideeën over de soort sponsoring zijn altijd welkom en bespreekbaar!