Welkom!

“JumBootje” is een sloeproeivereniging die zijn oorsprong heeft in Alkmaar. De eerste leden zijn bij elkaar gekomen door de “Victorierace”, een sloeproeiwedstrijd die jaarlijks, tijdens de “Victoriefestiviteiten” in Alkmaar, gevaren werd. “JumBootje” is een gezelligheidsvereniging, waarbij het roeiplezier voorop staat.

Wij zijn als vereniging lid van de Federatie Sloeproeien Nederland, de FSN en we roeien met “de Witte Beer”.